M?szaki ellen?r

A m?szaki ellen?r az pttet? megbzsbl a kivitelezst ellen?rzi, ez a szemly a jogszablyoknak, el?rsoknak val megfelel?ssg mellett az ptkezs min?sgt is vizsglja. Kevesen tudjk, hogy az ptkezsek tbbsgnl mr ktelez? ilyen szakembert megbzni.

A m?szaki ellen?r fogalma

ptsi m?szaki ellen?r: az pt?ipari kivitelezsi tevkenysg vgzsnek helysznn az pttet? helyszni kpvisel?je, legfontosabb feladata az pt?ipari kivitelezsi tevkenysg teljes folyamatban el?segteni s ellen?rizni a vonatkoz jogszablyok, hatsgi el?rsok, szabvnyok, szerz?dsek s a kivitelezsi dokumentci betartst.

Mikor ktelez? a m?szaki ellen?r megbzsa?

2008. janur 1-jt?l hatlyos - s 2008. szeptember 1-jt?l kiegsztett - szably szerint ktelez? ptsi m?szaki ellen?rt megbzni, ha ptsi engedlyhez kttt ptsi tevkenysget vgeznek, s feltve, hogy
a) az pt?ipari kivitelezsi tevkenysget tbb vllalkoz kivitelez? vgzi,
b) az ptsi beruhzs a Kzbeszerzsi trvny hatlya al tartozik,
c) az ptsi beruhzs nemzetgazdasgi szempontbl kiemelt jelent?sg? gy trgyt kpezi, illetve
d) az pt?ipari kivitelezsi tevkenysg m?emlkvdelem alatt ll ptmnyt rint.

ptmny pt?ipari kivitelezse esetn a kivitelezsi tevkenysg teljes kr? ellen?rzst (idertve a szakgi munkkat is) a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. mellklete szerinti -I. magaspts szakterleten nyilvntartsba vett ptsi m?szaki ellen?r szakgi m?szaki ellen?r mell?zsvel csak az albbi ptmnyek esetben lthatja el.:
a) a legfeljebb az albbi jellemz?j? ptmnyt, ptmnyrszt rint? pt?ipari kivitelezsi tevkenysg esetn
- 300 m2 sszes szintterlet,
- hrom beptett ptmnyszint (alpinczett, fldszint+tet?tr-bepts),
- 1000 m3 brutt trfogat,
- 7,5 m-es ptmnymagassg s
- 5,4 m-es szerkezeti nylsmret (falkz, oszlopkz, el?regyrtott fdm), el?regyrtott fdmszerkezet,
b) bejelentshez kttt ptmnyeket rint? pt?ipari kivitelezsi tevkenysg esetn,
c) polgri l?tr,
d) hrkzlsi ptmny,
e) nem kzhasznlat park, jtsztr, sportplya,
f) kerts,
g) tmfal, ha a megtmasztott fld magassga nem haladja meg az 1,5 m-t
h) m?emlki terleten ll meglv? ptmny homlokzatn vgzett ptsi tevkenysg (pl. talakts, feljts, nylszrcsere, vakols, sznezs, felletkpzs), a homlokzatra, fdmre vagy tet?zetre szerelt brmely szerelvny, berendezs, antenna, antennatart szerkezet, m?trgy ltestse, valamint az ilyen ptmnyeken, terleteken hirdetsi vagy reklmcl ptmnyek, berendezsek, szerkezetek elhelyezse sorn [290/2007. (X. 31.) Korm. rend. 15/A. ].

Szemlyes vlemnyem, hogy a m?szaki ellen?r tevkenysge - a nem ktelez? esetekben is - indokolt, mivel a laikus pttet? nem tudja olyan hatkonyan s szakszer?en ellen?rizni a kivitelezst, mint amennyire szksges lenne. Egy j m?szaki ellen?r sok vig tart, kiltstalan szavatossgi huzavont tud megel?zni.

A m?szaki ellen?r feladatai

A m?szaki ellen?r pontos feladatkrt a felek megllapodsa hatrozza meg, magyarn az pttet? a megbzsi szerz?dsben rgzti, hogy mit vr el a m?szaki ellen?rt?l. Ha a pontos feladatok listja nincs a szerz?dsben, vagy a felek ppen a hatlyos jogszablyokra hivatkoznak, akkor a Kivitelezsi kdex hatrozza meg, hogy milyen tevkenysgeket kell vgezni a m?szaki ellen?rzs keretben. A m?szaki ellen?r felel?ssgnek krlrsa sorn ki kell emelnnk, hogy a m?szaki ellen?r feladatait megbzottknt ltja el, s megbzottknt nem terheli n. objektv eredmnyfelel?ssg. Ez azt is jelenti, hogy f?szably szerint a m?szaki ellen?r nem felel a kivitelez? hibs teljestsrt.

A Kivitelezsi kdex - s az ptsi trvny - szerint az ptsi m?szaki ellen?r feladata:

 • az pt?ipari kivitelezsi tevkenysg vgzsnek figyelemmel ksrse s ellen?rzse,
 • az ptsi-szerelsi munka szakszer?sgnek ellen?rzse a joger?s s vgrehajthat ptsi (ltestsi) engedly (illetve m?emlk esetn rksgvdelmi hatsgi engedly) s a hozz tartoz jvhagyott ptszeti-m?szaki dokumentci, valamint a kivitelezsi dokumentci alapjn, az engedlyekben s tervdokumentcikban foglaltak betartatsa,
 • az ptmny rendeltetsszer? s biztonsgos hasznlathoz szksges jrulkos ptmnyek, tereprendezsi, fstsi, parkostsi munklatok elvgzsnek ellen?rzse, megkvetelse,
 • az ptmny kit?zse helyessgnek, szksg esetn a talajmechanikai, krnyezetvdelmi s egyb felmrsek, vizsglatok megtrtntnek ellen?rzse,
 • az ptsi napl(k) ellen?rzse, a bejegyzsek s egyb jegyz?knyvek ellenjegyzse, szrevtelezse,
 • biztostsa annak, hogy az ptsi napl - jogszablyban meghatrozott esetekben - a hasznlatbavteli engedlyezsi eljrs lefolytatsa sorn az ptsgyi hatsg rendelkezsre lljon,
 • a hibk, hinyossgok, eltrsek feltntetse az ptsi naplban,
 • a m?szaki, illetve gazdasgi szksgessgb?l indokolt tervvltoztatsokkal kapcsolatos javaslatok megttele az pttet? rszre,
 • a munkk eltakarsa el?tt azok mennyisgi s min?sgi ellen?rzse,
 • az tads-tvteli s a birtokbaadsi eljrsban val rszvtel,
 • egyes ptmnyfajtk m?szaki teljestmny-jellemz?inek ellen?rzse, a technolgival sszefgg? biztonsgi el?rsok betartsnak ellen?rzse,
 • a beptett anyagok, ksztermkek s berendezsek megfelel?sg-igazolsa megltnek ellen?rzse,
 • a m?szaki ellen?ri feladatok elvgzsnek dokumentlsa az ptsi naplban.

A korbbi jogszably szerint a kivitelezs el?ksztse sorn is lehettek a m?szaki ellen?rnek feladatai, gy pldul a megrendel? megbzsbl tvizsglhatta az engedlyezsi s a kivitelezsi tervdokumentcikat, a m?szaki lerst, s a kltsgvetst, valamint ezek ismeretben akr a kivitelez? kivlasztsban is kzrem?kdhetett, a hatlyos rendelkezsek szerint ezeket mr a beruhzs-lebonyolt vgezheti. A m?szaki ellen?r kizrlag el?kszti az pttet? dntseit, illetve ilyen krdsekben javaslatokat tehet (pl. szakrt? bevonsra) vagy ha szksges, javaslatokat kteles tenni. Ellen?rzsi jogkrben a m?szaki ellen?r vizsglhatja (vizsglja) a pnzgyi elszmolsokat s felmrseket, illetve ? adhatja ki a teljestsigazolsokat is [290/2007. (X. 31.) Korm. rend. 15. ; 1997. vi LXXVIII. tv. 43. ].

Az Eljrsi kdex szerint, ha az pt?ipari kivitelezsi tevkenysget tbb kivitelez? vgezte, illetve ennek megfelel?en tbb felel?s m?szaki vezet? irnytotta, az pttet? vagy helyszni megbzottja (az ptsi m?szaki ellen?r) kteles gondoskodni arrl, hogy az sszes felel?s m?szaki vezet?i nyilatkozat - a hasznlatbavteli engedlyezsi eljrs sorn - az ptsi napl rszt kpezze s az ptsgyi hatsg rendelkezsre lljon. Ha az ptsi m?szaki ellen?r nem tett eleget ezen ktelezettsgnek, az ptsgyi hatsg eljrst kezdemnyez az ptsgyi m?szaki szakrt?i jogosultsgrl nvjegyzket vezet? szervnl [37/2007. (XII. 13.) TM rend. 20. ].

sszefrhetetlensgi szablyok

Fontos tudni, hogy az ptsi m?szaki ellen?r ptsgyi m?szaki szakrt?i, kivitelezsi, anyagbeszllti s felel?s m?szaki vezet?i tevkenysget nem vgezhet az ltala ellen?rztt ptsi-szerelsi munkban. Az ptsi m?szaki ellen?r nem lthat el tovbbi ptsi m?szaki ellen?ri feladatokat olyan ptsi-szerelsi munka esetben, ahol az ptsgyi m?szaki szakrt?i, kivitelezsi, anyagbeszllti tevkenysget olyan gazdlkod szervezet vgzi, amelynek az ptsi m?szaki ellen?r tagja, illetve amellyel munkavgzsre irnyul jogviszonyban ll. A kzbeszerzsekr?l szl trvny hatlya al tartoz ptsi beruhzsok esetben a m?szaki ellen?r az el?z?ekben felsorolt tevkenysgeket folytatknak hozztartozja sem lehet, velk munkavgzsre irnyul jogviszonyban sem llhat.

Ez az sszefrhetetlensgi szably a felel?s m?szaki vezet?kre is rvnyes [244/2006. (XII. 5.) Korm. rend. 12. ].

rintett jogszablyok: 290/2007. (X. 31.) Korm. rend.;1997. vi LXXVIII. tv.;37/2007. (XII. 13.) TM rend.;244/2006. (XII. 5.) Korm. rend.;


 

ingatlan zemeltets

Ingatlan zemeltets

Cgnk 20 ves tapasztalattal, teljes kr? ingatlanzemeltetsi szolgltatsokat (m?szaki-, infrastruktrlis- s  gazdasgi- Facility Management) knl  megrendel?inek >>

m?szaki ellen?rzs

M?szaki ellen?rzs

Az ptkezsek tbbsgnl ktelez? m?szaki ellen?r szakembert megbzni. Feladata az pttet? megbzsbl a kivitelezs ellen?rzse min?sgi- s jogszablyi megfelels szempontjbl >>

beruhzs szervezs

Beruhzs szervezs

Feltlts alatt >>